Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: svátek Narození Panny Marie.

Ještě dnes je možné odevzdávat přihlášky na výuku náboženství. Ve středu 16. září 2015 zahájení výuky náboženství mší sv. v 16.00 v bazilice. Je to zároveň mše svatá zaměřená na děti v měsíci září.

22. – 24. září 2015, po mši sv. od 19.00 zveme na „Svatováclavské večery“ – ústředním tématem bude čtení jmen kněží, kteří byli vězněni nebo položili život za 2. světové války. Součástí programu bude duchovní slovo, příležitost k meditaci, zpěv, modlitba (za národ). Večery jsou koncipovány jako příprava na slavnost sv. Václava v roce, kdy si připomínáme 70. výročí ukončení 2. světové války.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha