Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 5. září 2015 přijmou jáhenské svěcení čtyři kandidáti kněžství. Někteří z nich se během prázdnin připravovali duchovními cvičeními v našem klášteře. Pamatujme na ně v modlitbě, prosme o dary Ducha svatého, radost a odvahu v hlásání evangelia! Více najdete ZDE.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha