Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 5. září 2015 přijmou jáhenské svěcení čtyři kandidáti kněžství. Někteří z nich se během prázdnin připravovali duchovními cvičeními v našem klášteře. Pamatujme na ně v modlitbě, prosme o dary Ducha svatého, radost a odvahu v hlásání evangelia! Více najdete ZDE.