Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na konci měsíce září slavíme světce, člověka, moudrého muže s jasnou vizí života ve spravedlnosti, pokoře, dobrotě… Slavíme vládce, který spíše vedl druhé svým vlastním příkladem, než aby sobě svěřený lid ovládal. Moudře vládnout především nad sebou samým – tím nám září kníže svatý Václav. Můžeme název devátého měsíce v roce vztáhnout i na sebe?

Moudrost září a nevadne, ochotně se dává spatřit těm, kdo ji milují, a najít těm, kdo ji hledají. (kniha Moudrosti 6, 12)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha