Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes začíná v Římě řádná synoda o rodině, prosme na tento úmysl. Papež František nás každý den prosí o modlitbu, prosme za něj právě dnes, v den sv. Františka z Assisi.

Dnes odpoledne ve 14.00 zveme děti s rodiči na pouštění draků – Drakiádu na Vypichu (prostranství směrem k Motolu).

Úterý: památka sv. Bruna, kněze, zakladatele kartuziánů.

Středa: památka Panny Marie Růžencové. Večer zveme na přednášku Oldřicha Seluckého: „Vzpoura v Assisi,“ dobrodružný příběh o sv. Františkovi. Přednáška se koná na Bílé Hoře v 19.30.

Pátek: slavnost Výročí posvěcení baziliky. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. V této souvislosti se koná následující celý víkend Břevnovské posvícení v okolí kláštera.

Sobota: památka sv. Vintíře, poustevníka, našeho břevnovského světce.

Neděle: při mši svaté v 9.00 oslavíme Výročí posvěcení naší baziliky. Následné agapé nebude jako obvykle na faře, ale u fortny kláštera. Výtěžek ze zakoupeného domácího občerstvení poputuje na provoz kláštera. Ve 14.30 na faře se koná setkání seniorů nazvané „Z Beninu do Prahy.“ Pozvání přijal náš farník pan Alexandre Vigan, bude vyprávět nejen o své rodné zemi v Africe.

Neděle 18. října 2015: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.

Pondělí 19. října 2015: v 19.00 se koná biblická hodina na faře.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha