Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Následné agapé (po mši sv. v 9.00) nebude jako obvykle na faře, ale u fortny kláštera. Výtěžek ze zakoupeného domácího občerstvení poputuje na provoz kláštera. Ve 14.30 na faře se koná setkání seniorů nazvané „Z Beninu do Prahy.“ Pozvání přijal náš farník pan Alexandre Vigan, bude vyprávět nejen o své rodné zemi v Africe.

Pondělí: památka sv. Radima, biskupa.

Čtvrtek: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Pátek: památka sv. Hedviky, řeholnice.

Sobota: památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka.

Neděle: Den modliteb za misie, mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.

Pondělí 19. října 2015: otec kardinál Dominik zve všechny pracovníky ve zdravotnictví na pouť lékařů do katedrály v 18.00. Ve stejný den se koná na naší faře v 19.00 biblická hodina.

Středa 21. října 2015: v 19.30 koncert v bazilice, vystoupí trumpetisté Walter a Vilém Hofbauerovi za doprovodu varhaníka Petra Čecha.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha