Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pokračujeme v modlitbách za synodu o rodině, která probíhá v Římě…

Den modliteb za misie. Vzadu na stole je možné koupí misijních zápalek přispět na toto dílo církve…

Pondělí: otec kardinál Dominik zve všechny pracovníky ve zdravotnictví na pouť lékařů do katedrály v 18.00. Ve stejný den se koná na naší faře v 19.00 biblická hodina.

Středa: zveme na koncert z cyklu Břevnovská hudební setkání, v 19.30 v bazilice, vystoupí trumpetisté Walter a Vilém Hofbauerovi za doprovodu varhaníka Petra Čecha.

Čtvrtek: památka sv. Jana Pavla II., papeže.

Sobota 31. října 2015: v 19.30 ve Smetanově síni Obecního domu se koná benefiční koncert ADCH Praha, zazní Novosvětská symfonie A. Dvořáka.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha