Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

Sobota: památka sv. Wolfganga, biskupa.

Neděle: slavnost Všech svatých.

Pondělí: vzpomínka Všech věrných zemřelých. Mše svaté 7.00, 16.00 a 18.00. Pobožnost za zemřelé začíná v 15.00 na hřbitově u hlavního kříže.

V tyto dny se hovoří v církevní tradici o odpustcích. Modlíme se za naše zemřelé. Modlitba je forma dialogu s Bohem. V tyto dny tedy chceme vést dialog s Bohem o životě našich zemřelých. Zvláštní modlitbou získáváme pro naše zemřelé odpuštění časných trestů za jejich hříchy. Odpustky se tedy netýkají nás, ale zemřelých v očistci (ve stavu očišťování), kde čekají na povolání do Božího království. Říkáme tedy, že pro naše zemřelé získáváme odpustky. Tyto modlitby mají svůj řád, to znamená, že my sami chceme pro naše zemřelé udělat „něco víc“ (pokud je to v našich možnostech) jak nás k tomu vede tradice církve (tyto modlitby jsou spojeny s určitými místy a v určitých dnech). Bůh samozřejmě přijímá jakýkoli dobrý úmysl.

  1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den lze při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. 11. do 8. 11. lze získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

O víkendu 6. – 8. listopadu 2015 proběhne farní Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Podrobnosti na dostupných informačních místech.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha