Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme stálé i nově příchozí účastníky pravidelných biblických hodin na další společné setkání, které se uskuteční na faře v pondělí 19.10. od 19. hodin. Během tohoto setkání si zopakujeme probrané hlavní dějové linie 1. knihy Královské. Prostor bude také pro případné dotazy.

Zváni jsou všichni, kteří mají zájem o čtení Bible a porozumění jejím historickým souvislostem.

Program vede inspirujícím způsobem Jiří Šamonil.