Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Modlitba za Synodu ke Svaté rodině

Ježíši, Maria a Josefe, 

ve vás kontemplujeme 

nádheru pravé lásky 

a na vás se s důvěrou obracíme. 

Svatá Nazaretská rodino, 

učiň i naše rodiny místy společenství 

a večeřadly modlitby, 

autentickými školami evangelia 

a malými domácími církvemi. 

Svatá Nazaretská rodino, 

kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá 

násilí, uzavřenost a rozdělení, 

kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen, 

brzy pozná útěchu a uzdravení. 

Svatá Nazaretská rodino, 

kéž příští biskupská synoda 

dokáže ve všech vzkřísit vědomí 

posvátného a neporušitelného charakteru rodiny 

a její krásy v Božím plánu. 

Ježíši, Maria, Josefe, 

naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha