Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Všichni jsou srdečně zváni na další setkání seniorů, tentokrát si poslechneme vyprávění ing. Alexandre Vigana (nejen) o jeho rodné zemi – africkém Beninu. Sejdeme se v neděli 11. 10. ve 14:30 na faře baziliky sv. Markéty