Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: vzpomínka Všech věrných zemřelých. Mše svaté 7.00, 16.00 a 18.00. Pobožnost za zemřelé začíná v 15.00 na hřbitově u hlavního kříže.

Středa: památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

Pátek: první v měsíci, v 16.00 příležitost k soukromé adoraci v kostele, v 17.45 požehnání a mše svatá.

Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřená na děti.

Pátek-neděle: farní Bazar dětského oblečení, školních potřeb a hraček. Příjem darovaných věcí: pátek 17.00−18.00; prodej sobota: 9.00−11.00 a neděle 8.30−10.30. Prodej 1kus/10Kč. Výtěžek z Bazaru poputuje na provoz farnosti, přesněji na zaplacení knížek a samolepek pro děti.

Úterý 10. listopadu 2015 vzpomínkový večer na sr. Akvinelu Loskotovou.

(V tyto dny se hovoří v církevní tradici o odpustcích. Modlíme se za naše zemřelé. Modlitba je forma dialogu s Bohem. V tyto dny tedy chceme vést dialog s Bohem o životě našich zemřelých. Zvláštní modlitbou získáváme pro naše zemřelé odpuštění časných trestů za jejich hříchy. Odpustky se tedy netýkají nás, ale zemřelých v očistci (ve stavu očišťování), kde čekají na povolání do Božího království. Říkáme tedy, že pro naše zemřelé získáváme odpustky. Tyto modlitby mají svůj řád, to znamená, že my sami chceme pro naše zemřelé udělat „něco víc“ (pokud je to v našich možnostech) jak nás k tomu vede tradice církve (tyto modlitby jsou spojeny s určitými místy a v určitých dnech). Bůh samozřejmě přijímá jakýkoli dobrý úmysl.)

  1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den lze při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. 11. do 8. 11. lze získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha