Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Minulý víkend jsme při Bazaru oblečení, sportovních potřeb a hraček vybrali celých 7 000Kč, částka půjde na zaplacení např. nedělních knížek a obrázků pro děti a dalších výdajů spojených s pastorací. Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do organizace a přispěli na naše společné dílo farní rodiny.

Pondělí: památka sv. Gertrudy, řeholnice. (Odpoledne v 15.00 otec kardinál Dominik odhalí pomník Dr. Milady Horákové na tzv. Pětikostelním náměstí na Malé Straně.)

Úterý: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

Středa: v 19.00 na Bílé Hoře se koná přednáška Jana Hackera „O bitvě a bojujících.”

Neděle: při mši svaté v 9.00 katecheze pro děti.

Sobota 28. listopadu 2015: večerní mší svatou v 18.00 vstoupíme do nového liturgického roku, požehnáme náš společný adventní věnec a po mši svaté se setkáme na faře při agapé – „církevním silvestru.“

Neděle 29. listopadu 2015: při bohoslužbách požehnáme adventní věnce, které můžete přinést ze svých domovů. Při mši svaté v 9.00 proběhne přijetí 4 nových ministrantů.

Zveme na farní ples, který se uskuteční 5. prosince 2015 na Marjánce. Podrobnosti na našich informačních místech.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha