Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

AKTUALIZACE: Už tuto středu 2. prosince 2015 ve 20.00 zveme do baziliky na adventní zastavení v duchu komunity Taizé. Před rokem jsme se připravovali na Setkání důvěry v Praze, můžeme poděkovat a poprosit za čas, který nám Pán dává. Modlitbu připravili opět naši vysokoškoláci. V tento večer poprvé zazní v naší farnosti i hymnus ke Svatému roku milosrdenství, který nás bude doprovázet celý tento (nový) liturgický rok.