Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Ondřeje, apoštola. V tento den se koná v bavorském benediktinském klášteře Rohr poslední rozloučení s P. Benediktem Gleisnerem OSB.

Středa: od 20.00 se koná v bazilice adventní modlitba Taizé.

Čtvrtek: památka sv. Františka Xaverského, kněze.

Pátek: první v měsíci, od 16.00 možnost soukromé adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, v 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota: v 16.00 setkání se sv. Mikulášem, rodiče přinesou pro každé dítě, které přivedou neoznačený balíček v hodnotě asi 50Kč, který vloží do košů u zpovědní místnosti. Děti si s sebou mohou vzít lucerničky a zvonečky. Večer v 19.00 se koná v sále Na Marjánce farní ples, ještě je možné zakoupit vstupenky. Podrobnosti na našich informačních místech.

Neděle: v 8.30 na fortně kláštera předprodej vstupenek na koncert Hradišťanu, který se koná 19. prosince 2015 v 17.00 v bazilice.

Pondělí 7. prosince 2015: v 19.00 na faře biblická hodina.

Neděle 13. prosince 2015: při mši svaté v 9.00 prožijeme svátost křtu, koná se také katecheze pro děti. Odpoledne ve 14.00 v Domově seniorů Elišky Purkyňové uvedou naše děti s rodiči Vánoční hru. V 15.00 se koná na faře adventní setkání seniorů nazvané „O křesťanské radosti“ s P. Prokopem.

Jako v loňském roce, tak i letos se připojujeme k charitativní akci „Vánoce dál“. Jedná se o pomoc sociálně slabým rodinám, které vybraly MČ P6 a 8. Kdo může pomoci těmto dětem, tak v sakristii je seznam, kam je možné se zapsat. Dárky je třeba donést nejpozději 13. prosince 2015.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha