Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Anežka Česká, jako dcera Přemysla Otakara I. jistě mohla svůj život prožít chráněna zdmi královských paláců. Skutečnost byla jiná. Své království a opravdové bohatství objevila pomoci chudým a starosti o nemocné. K tomu by neměla sil bez upřímného a hlubokého vztahu ke Kristu – jeho království uskutečňovala. V Božím království nalezla svobodu. Proto je naším vzorem, abychom viděli, rozlišovali, a trpělivě hledali skutečnou svobodu.

Otče náš […] Přijď tvé království. (Matoušovo evangelium 6, 9 – 13)