Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 28. listopadu 2015 v 18.00 vigilií 1. neděle adventní otevřeme nový rok, nový čas liturgického slavení událostí naší spásy. Požehnáme adventní věnec a po mši svaté se setkáme na faře k agapé v silvestrovské atmosféře. Kdo může, ať přinese něco ke společnému občerstvení, láhev vína bude vítána.