Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Kolumbána, opata.

Úterý: památka sv. Ondřeje Dunc-Laca a druhů, mučedníků.

Středa: památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice.

Sobot: večerní mší svatou v 18.00 vstoupíme do nového liturgického roku, požehnáme náš společný adventní věnec a po mši svaté se setkáme na faře při agapé – „církevním silvestru.“ Přinesme něco ke společnému pohoštění, láhev vína je vítána.

Neděle: při bohoslužbách požehnáme adventní věnce, věnce můžete klást pod náš společný adventní věnec. Při mši svaté v 9.00 proběhne přijetí 4 nových ministrantů.

Sobota 5. prosince 2015: v 16.00 setkání se sv. Mikulášem. Rodiče přinesou pro každé dítě, které přivedou neoznačený balíček v hodnotě asi 50Kč, který vloží do košů u zpovědní místnosti. Děti si s sebou mohou vzít lucerničky a zvonečky. Večer v 19.00 se koná v sále Na Marjánce farní ples. Podrobnosti na našich informačních místech.

Neděle 6. prosince 2015: v 8.30 na fortně kláštera předprodej vstupenek na koncert Hradišťanu.

Pondělí 7. prosince 2015: v 19.00 na faře biblická hodina.