Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od soboty 19. prosince stojí u oltáře sv. Vojtěcha svíce nesoucí světlo, přivezené skauty z Betléma. Můžeme si jej opatrně odnášet do svých domovů. Možná tak, jako když se opatrně dotýkáme narozeného dítěte. S vděčností, radostí a úctou…