Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od soboty 19. prosince stojí u oltáře sv. Vojtěcha svíce nesoucí světlo, přivezené skauty z Betléma. Můžeme si jej opatrně odnášet do svých domovů. Možná tak, jako když se opatrně dotýkáme narozeného dítěte. S vděčností, radostí a úctou…

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti