Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. V 19.00 na faře biblická hodina.

Úterý: slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svaté u sv. Markéty v 7.00 a v 18.00. V tento den začíná Svatý rok milosrdenství vyhlášený papežem Františkem. Je před námi čas, kdy je třeba více pozornosti věnovat Božímu milosrdenství v našem životě a v životech našich bližních. Je to příležitost objevovat a učit se milosrdenství, více jej přijímat a dávat.

Sobota: v 10.00 bude v katedrále otevřena tzv. Svatá brána. Svaté brány jsou původně vstupy do čtyř papežských bazilik v Římě, které se otevírají pouze u příležitosti Svatých roků. V tomto roce milosrdenství bude mít nově Svatou bránu každá diecéze na světě. 8. prosince tedy začíná mimořádný Svatý rok milosrdenství, který je na začátku spojen s otvíráním tzv. Svatých bran. Papež František určil, aby v každé diecézi bylo několik míst, kde zvláště lidé budou prosit o dar milosrdenství, to je smysl tzv. Svatých bran. Brána (koneckonců každé baziliky, kostela atd.) symbolicky znamená naše společné putování k Bohu, má to být cesta milosrdenství…

Neděle: při mši svaté v 9.00 prožijeme svátost křtu, koná se také katecheze pro děti. Odpoledne ve 14.00 v Domově seniorů Elišky Purkyňové uvedou naše děti s rodiči Vánoční hru. V 15.00 se koná na faře adventní setkání seniorů nazvané „O křesťanské radosti“ s P. Prokopem.

Jako v loňském roce, tak i letos jsme se připojili k charitativní akci „Vánoce dál“. Jedná se o pomoc sociálně slabým rodinám, které vybraly MČ P6 a 8. Kdo může pomoci těmto dětem, tak v sakristii je seznam, kam je možné se zapsat, zakoupit a donést dárky. Dárky je třeba přinést nejpozději 13. prosince 2015. Dárek je třeba zabalit a označit pořadovým číslem. Ještě jsou nějaké dárky volné.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha