Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ještě do Štědrého dne zpíváme Staročeské roráty při mši sv. v 7.00

Děkujeme všem, kteří přišli na předvánoční úklid baziliky v úterý večer.

Pořad bohoslužeb o svátcích zůstává stejný jako v loňském roce, jen s drobnými změnami na Bílé Hoře. U sv. Markéty prožijeme půlnoční mši svatou s Českou mší vánoční J.J. Ryby – letos si připomínáme 250 let od autorova narození a zároveň 200. výročí jeho úmrtí.

Na Hod Boží vánoční zveme na koncert našeho chrámového sboru, který začíná v 14.30 v bazilice, uslyšíme vánoční písně, koledy a pastorely.

Neděle: mše sv. v 9.00 bude spojena s udělováním svátosti křtu, při všech bohoslužbách bude příležitost k obnově manželských slibů. V tento den budou otevřeny Svaté brány v šesti dalších kostelích v naší arcidiecézi, zde v Praze to jsou: Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech a Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského – Pražské Jezulátko na Malé Straně.

Děkujeme těm, kdo se zapojili do charitativní akce „Vánoce dál.“ Podařilo se zajistit dárky pro všech 28 dětí. Pán žehnej všem dobrodincům!

Komunita San´Egidio opět pořádá vánoční oběd pro bezdomovce a potřebné v arcibiskupském paláci. Můžeme se zapojit do této akce buď tím, že přineseme cukroví nebo drobné teplé oblečení do sakristie, nebo můžeme pomoci přímo při obědě 25. 12. v místě konání. Podrobnosti a kontakty na vývěskách.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha