Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Členové svatovítské kapituly vzpomenou na zemřelého biskupa Jiřího Paďoura při mši svaté 18. prosince 2015 v 18.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha