Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V Novém roce si přejeme všechno dobré a (ne)slyšíme projevy významných osobností. Pro nás je podstatné, že se jednou a provždy projevil k nám Bůh. A jeho Slovo je aktuální už 2000 let. Tak dlouho se o něm mluví…, stojí za to naslouchat a projevovat milosrdenství, protože toho se dostalo nejprve nám.

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. (Tit 2, 11)

Takové Dobro si navzájem v novém roce přejme!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha