Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V tento den budou otevřeny Svaté brány v šesti dalších kostelích v naší arcidiecézi, zde v Praze to jsou: Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech a Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského – Pražské Jezulátko na Malé Straně.

Děkujeme těm, kdo přinesli cukroví a teplé oblečení pro bezdomovce a potřebné, které otec arcibiskup Dominik přijal na Hod Boží v arcibiskupském paláci.

Pondělí: svátek sv. Mláďátek, mučedníků (nevinných betlémských dětí).

Čtvrtek: v 16.00 mše sv. na poděkování dle vánočního rozpisu bohoslužeb.

Pátek: slavnost Matky Boží Panny Marie, mše svaté v 8.00, v 10.00 a v 18.00. Vzpomeneme na evropské setkání důvěry společenství Taizé.

Neděle: mše sv. v 9.00 zaměřena na děti. Odpoledne v 16.00 koncert Ireny Budweiserové v Tereziánském sále kláštera.

Středa 6. ledna 2016: Tříkrálový průvod a živý betlém před bazilikou, začátek v 17.15. V tento den také vykonáme Tříkrálovou sbírku, do níž bude možné přispět i o svátku Křtu Páně.

Čtvrtek 7. ledna 2016: Spolek břevnovských živnostníků a podnikatelů a ZŠ Marjánka nás zvou na Novoroční koncert zde v bazilice v 19.00, účinkuje náš varhaník M. Čihař a pěvecký a flétnový sbor ZŠ Marjánka.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha