Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem,  kdo se zapojili do charitativní akce „Vánoce dál.“ Podařilo se zajistit dárky pro všech 28 dětí. Pán žehnej všem dobrodincům!