Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letošní vánoční pořad bohoslužeb u sv. Markéty v Břevnově a u Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře najdete v rubrice KALENDÁŘ.