Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Pondělí: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Čtvrtek: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

Neděle: při mši sv. v 9.00 bude připravena katecheze pro děti.

Oslavili jsme Výročí posvěcení našeho kláštera, ke společné vděčnosti za toto místo patří i společná starost a péče. Je třeba se společně postarat o úklid našeho kostela, rozpis na jednotlivé dny v prvním pololetí letošního roku je na vývěsce, prosíme, abyste se zapisovali především na třetí úterý v měsíci, potom je třeba pomoci seniorům vždy první úterý v měsíci.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha