Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Večerní mše sv. v pondělí a ve středu je za + Jiřího Vyskočila, našeho varhaníka.

Úterý: svátek Uvedení Páně do chrámu, den modliteb za osoby zasvěceného života. Mše svaté se svěcením svící v 7.00 a v 18.00.

Středa: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

Pátek: památka sv. Agáty, panny a mučednice. 1. pátek v měsíci, příležitost k soukromé adoraci bude od 16.00, v 17.45 svátostné požehnání a mše svatá.

Sobota: památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

Neděle – Masopustní neděle ve farnosti: mše sv. v 9.00 zaměřená na děti, budou představeny děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání. Po mši sv. připravíme z donesených ratolestí popel k udílení popelce, pálení ratolestní z předešlé Květné neděle proběhne před Vojtěškou, kam se přesouvá i kafe po mši. Odpoledne pokračujeme karnevalem pro předškolní a mladší školní děti. Začátek je v 15.00          v prelatuře kláštera. S sebou masku pro své dítě, drobné občerstvení, dárek do tomboly pro své dítě.

Pondělí 8. února 2016: v 19.00 biblická hodina na faře.

Výsledky Tříkrálové sbírky: v naší farnosti jsme vybrali 29 459Kč. Celkem v Praze bylo vybráno 2 709 514Kč. Děkujeme všem, kdo organizovali sbírku a vybírali v naší farnosti. Pán žehnej všem dárcům!

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti