Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Večerní mše sv. v pondělí a ve středu je za + Jiřího Vyskočila, našeho varhaníka.

Úterý: svátek Uvedení Páně do chrámu, den modliteb za osoby zasvěceného života. Mše svaté se svěcením svící v 7.00 a v 18.00.

Středa: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

Pátek: památka sv. Agáty, panny a mučednice. 1. pátek v měsíci, příležitost k soukromé adoraci bude od 16.00, v 17.45 svátostné požehnání a mše svatá.

Sobota: památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

Neděle – Masopustní neděle ve farnosti: mše sv. v 9.00 zaměřená na děti, budou představeny děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání. Po mši sv. připravíme z donesených ratolestí popel k udílení popelce, pálení ratolestní z předešlé Květné neděle proběhne před Vojtěškou, kam se přesouvá i kafe po mši. Odpoledne pokračujeme karnevalem pro předškolní a mladší školní děti. Začátek je v 15.00          v prelatuře kláštera. S sebou masku pro své dítě, drobné občerstvení, dárek do tomboly pro své dítě.

Pondělí 8. února 2016: v 19.00 biblická hodina na faře.

Výsledky Tříkrálové sbírky: v naší farnosti jsme vybrali 29 459Kč. Celkem v Praze bylo vybráno 2 709 514Kč. Děkujeme všem, kdo organizovali sbírku a vybírali v naší farnosti. Pán žehnej všem dárcům!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha