Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

7. února 2016 při mši svaté v 9.00 budou představeny děti, které letos přijmou poprvé Eucharstii, přistoupí k 1. svatému přijímání a svátosti smíření. Po mši svaté připravíme popel pro letošní udílení popelce z donesených ratolestí loňské Květné neděle. Akce se koná před Vojtěškou, kam se také přesouvá kafe po mši, přinesme s sebou drobné občerstvení. Odpoledne pokračujeme dětským karnevalem (viz článek 25. 1.).