Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V rámci slavnosti Zjevení Páně proběhne jako každý rok Tříkrálová sbírka.  V naší farnosti lze do sbírky přispět v den slavnosti 6. ledna. Dále sobotu 9. ledna po večerní mši sv. a v neděli 10. ledna po všech bohoslužbách. ADCH (Arcidiecézní charita) podpoří ze získaných finančních prostředků opět řadu potřebných projektů. Naše farnost může opět získat 65% z vybrané částky na vlastní projekty. Jako každý rok pokračujeme v podpoře vzdělání dívky Annet z Ugandy v rámci Adopce na dálku. Předem děkujeme všem, kteří se zúčastníte!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha