Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve čtvrtek 14. ledna 2016 si připomene Výročí posvěcení našeho kláštera (r. 993). V tento den bude pouze večerní mše svatá v 18.00, kterou bude celebrovat emeritní arciopat ze Salzburgu Edmund Wagenhofer OSB, představený Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha. Zveme všechny k poděkování za místo, kde u pramene potoka Brusnice hledáme především duchovní prameny a zdroje našeho společného života.