Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve čtvrtek 14. ledna 2016 si připomene Výročí posvěcení našeho kláštera (r. 993). V tento den bude pouze večerní mše svatá v 18.00, kterou bude celebrovat emeritní arciopat ze Salzburgu Edmund Wagenhofer OSB, představený Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha. Zveme všechny k poděkování za místo, kde u pramene potoka Brusnice hledáme především duchovní prameny a zdroje našeho společného života.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti