Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V době postní máme věnovat více času modlitbě, zveme na Postní páteční adorace, každý pátek od 20.00 do 21.00, pramenem závěrečného slova je bula papeže Františka Misericordiae vultus (Tvář milosrdenství). Čas adorací je volený tak, aby mohli přijít i ti, kteří jsou do večera zaměstnáni prací nebo starostí o rodinu.

V kostele jsou k dispozici papírové postní kasičky. V době postní máme věnovat více času také almužně a postu. I letos můžeme věnovat ušetřené peníze na charitativní a jiné účely.

Pondělí: svátek Stolce svatého Petra.

Neděle: při mši svaté v 9.00 prožijí naši katechumeni skrutinia, další část přípravy na křest uprostřed našeho nedělního společenství.

V pátek 4. března 2016 se připojíme ke kajícímu dni nazvanému „24 hodin pro Pána,“ který vyhlásil papež František. Jedná se o rozšířený prostor pro přijetí svátosti smíření. Ke svátosti smíření můžeme přistupovat od 17.30 do 21.00. Součástí večera bude mše svatá a eucharistická adorace.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti