Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V době postní máme věnovat více času modlitbě, zveme na Postní páteční adorace, každý pátek od 20.00 do 21.00, pramenem závěrečného slova je bula papeže Františka Misericordiae vultus (Tvář milosrdenství). Čas adorací je volený tak, aby mohli přijít i ti, kteří jsou do večera zaměstnáni prací nebo starostí o rodinu.

V kostele jsou k dispozici papírové postní kasičky. V době postní máme věnovat více času také almužně a postu. I letos můžeme věnovat ušetřené peníze na charitativní a jiné účely.

Pondělí: svátek Stolce svatého Petra.

Neděle: při mši svaté v 9.00 prožijí naši katechumeni skrutinia, další část přípravy na křest uprostřed našeho nedělního společenství.

V pátek 4. března 2016 se připojíme ke kajícímu dni nazvanému „24 hodin pro Pána,“ který vyhlásil papež František. Jedná se o rozšířený prostor pro přijetí svátosti smíření. Ke svátosti smíření můžeme přistupovat od 17.30 do 21.00. Součástí večera bude mše svatá a eucharistická adorace.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha