Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letos se opět připravuje 15 dětí, z čehož máme velkou radost.