Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Papež František vyzval celou církev k hojnému a plodnému prožití svátosti smíření v době postní. Jedná se o den před 4. nedělí postní. V každé diecézi má být jeden kostel, kde bude po celých 24 hodin příležitost ke svátosti smíření s možností eucharistické adorace. V Praze byl vybrán kostel Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí.

Otec arcibiskup Dominik vyzývá větší kostely (poutní místa), aby se k akci připojily.

Zde u sv. Markéty tedy budeme mimořádně zpovídat v pátek 4. března od 16.00 do 21.00. Večer je spojený s křížovou cestou (17.15), slavením eucharistie (18.00) a s eucharistickými adoracemi (16.00−17.00, 20.00−21.00). Využijme této zvláštní příležitosti před Květnou nedělí, abychom Svatý týden mohli prožít v pokojné atmosféře.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha