Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Všichni jsou srdečně zváni na březnové setkání seniorů. S br. Martinem Tomášem Ševečkem OSB si budeme povídat o milosrdenství.
Setkání se koná v neděli 13.3. v 15:00 na faře baziliky sv.Markéty