Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Všichni jsou srdečně zváni na březnové setkání seniorů. S br. Martinem Tomášem Ševečkem OSB si budeme povídat o milosrdenství.
Setkání se koná v neděli 13.3. v 15:00 na faře baziliky sv.Markéty

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti