Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve čtvrtek 11. února 2016 při mši svaté v 18.00.

Svátost nemocných je svátostí duchovní posily a útěchy v nemoci. Nejde tedy o fyzický lék, ale o Boží útěchu a posilu. Svátost nemocných mohou přijmout římskokatolicky pokřtění praktikující věřící senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má korunovat přijetí Eucharistie.