Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Využijme poslední příležitosti ke svátosti smíření, od Zeleného čtvrtku do Pondělí velikonočního se zpovídat nebude.

Úterý: při mši svaté v 18.00 udělování ojele katechumenů 7 čekatelům křtu.

Zelený čtvrtek: ranní bohoslužba nebude, dopoledne se slaví jen v katedrálách Missa chrismatis – mše se svěcením olejů a s obnovou kněžských slibů. V naší katedrále začíná v 9.30. Otec arcibiskup Dominik zve věřící, aby přišli podpořit své kněze. Eucharistie na památku večeře Páně začíná u sv. Markéty v 18.00. Po obřadech bude bazilika otevřena k soukromé adoraci do 24.00.

Velký pátek: v bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 21.00, je třeba pokrýt jednotlivé adorační hodiny Velkého pátku a Bílé soboty, prosíme, abyste se zapisovali v sakristii do rozpisu. Díky státnímu svátku můžeme liturgicky zpřesnit čas konání Velkopátečních obřadů, ty budou začínat už v 15.00, biblický čas Ježíšovy smrti na kříži… V 19.00 jste zváni ke společnému bdění u Ježíšova hrobu – při Modlitbě se čtením Bílé soboty uslyšíme úryvek z evangelia o ukládání Ježíšova těla do hrobu a další texty, které vysvětlují smysl Bílé soboty.

Bílá sobota: v bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 15.00. Velikonoční vigilie s udělování iniciačních svátostí začíná ve 20.30.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Mše svaté jsme posunuli na 8.00 a 10.00, protože se mění čas na letní. K velikonoční radosti patří i žehnání pokrmů, můžeme je klást přede mší svatou k bočnímu oltáři sv. Vojtěcha.

Pondělí velikonoční: mše svaté jako obvykle v neděli, mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti.

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha