Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle, kdy Ježíš vjíždí do města Jeruzaléma, ne, aby triumfoval, ale aby se sklonil k člověku. Živé ratolesti, které dnes přinášíme do kostelů, symbolizují přítomný okamžik. Dnes vítáme Krista, dnes putujeme s ním, protože on přichází kvůli nám… 

Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno. (list Filipanům 2, 9)