Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: mše svaté jako obvykle v neděli, mše svatá v 9.00 zaměřena na děti.

Pátek: první v měsíci, v 16.00 výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci, 17.45 požehnání a mše svatá.

Neděle: při mši svaté v 9.00 katecheze pro děti.

Neděle 10. dubna 2016: Po celý den se koná v areálu kláštera 10. ročník akce našich oddílů Arachné a Jeleni: „Na světě nejsme sami,“ Misijní neděle. Výtěžek bude opět směřovat do Středoafrické republiky. Tuto zemi v loňském roce navštívil pomocný biskup pražský Václav Malý, on povede liturgii na zahájení celého dne v 9.00. Prosíme o pomoc při přípravě občerstvení – zvláště pečení sladkých i slaných pokrmů k agapé po mši svaté.