Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svatý rok je zvláštním časem putování, uvědomujeme si svoji cestu životem, pouť života, putování církve do nebeského Jeruzaléma. Putujeme k milosrdnému Bohu Otci. Na první pátek v měsíci květnu 6. května 2016 vykonáme farní pouť do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech v Roce milosrdenství ke Svaté bráně. Setkáme se s ostatními farníky a kněžími okolních farností (II. pražský vikariát – levý břeh Vltavy) – putujeme společně… Program: od 17.00 příležitost ke svátosti smíření, 18.00 mše svatá, po mši svaté katecheze ke Svatému roku. Podrobnější program je k dispozici ZDE. V tento den nebude u sv. Markéty večerní mše svatá.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha