Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost Zvěstování Páně, večer v 19.00 biblická hodina na faře.

Čtvrtek: památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze.

Neděle 10. dubna 2016: Po celý den se koná v areálu kláštera 10. ročník akce našich oddílů Arachné a Jeleni: „Na světě nejsme sami,“ Misijní neděle. Výtěžek bude opět směřovat do Středoafrické republiky. Tuto zemi v loňském roce navštívil pomocný biskup pražský Václav Malý, on také povede liturgii na zahájení celého dne v 9.00. Prosíme o pomoc při přípravě občerstvení – zvláště pečení sladkých i slaných pokrmů k agapé po mši svaté.

Pátek 15. dubna 2016: v 19.30 v bazilice absolventský varhanní koncert Pavla Saláka ze třídy prof. Josefa Popelky na Pražské konzervatoři. Spoluúčinkuje Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie.

Sobota 16. dubna 2016: v 16.00 v Tereziánském sále koncert Jihlavského pěveckého smíšeného sboru Melodie.

Sbíráme postní kasičky v sakristii do příští neděle.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti