Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem dobrovolníkům za uspořádání a průběh Misijní neděle. Za celý den jsme vybrali 140 564Kč. Děkujeme všem dárcům. Výtěžek je věnován na pomoc stacionáři pro děti a sirotky v diecézi Bozoum ve Středoafrické republice prostřednictvím sdružení Siriri, o.p.s. Poděkování všem, kteří se modlili za příznivé počasí. Nepršelo, Bohu díky!

Čtvrtek: památka sv. Anselma, biskupa a mučedníka.

Sobota: slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele našeho kláštera, mše sv. ze slavnosti pouze v 7.00.

Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřená na děti.

Sobota 30. června 2016: biskupské svěcení 2. plzeňského biskupa mons. Tomáše Holuba. Prosme o dary Ducha Svatého pro nového pastýře a celou diecézi.

Vychází nový farní Zpravodaj, dostupný v tištěné podobě nebo elektronicky.

Pastýřský list otce arcibiskupa Dominika si můžete přečíst na vývěsce nebo na webových stránkách.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha