Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem dobrovolníkům za uspořádání a průběh akce „Na světě nejsme sami“ – Misijní neděle, zvláště Arachné a Jelenům. Za celý den jsme vybrali 140 564Kč. Děkujeme všem dárcům! Výtěžek je věnován na pomoc stacionáři pro děti a sirotky v diecézi Bozoum ve Středoafrické republice prostřednictvím sdružení Siriri, o.p.s. Poděkování patří také všem, kteří se modlili za příznivé počasí, například klientům Domova seniorů Elišky Purkyňové. Nepršelo, Bohu díky! Jsme rádi, že k 10. jubilejnímu ročníku akce patří i rekordní výtěžek!

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti