Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Náhlé změny počasí, jarní nestálost, změny ve světě: nepokoje, nejistota… To vše působí naši únavu a podrážděnost. Asi každý si najde nějaký lék… Milosrdenství nabízí Bůh, je to moc, kterou nic nepřemůže, pramen naděje, ať se kolem nás děje cokoli…

„Nekonečně milosrdný.“ (list Efezanům 2, 4)