Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na svátek Výročí posvěcení katedrály 12. května 2016 v 18.00 otec arcibiskup Dominik ocení velký podíl sestry Lucie Wagner OSB na založení kláštera benediktinek v Praze na Bílé Hoře. Protože se jedná o náš benediktinský svátek (Bílá Hora, Břevnov), zveme na tuto událost do katedrály. V tento den večerní mše svatá u sv. Markéty nebude. Více informací najdete ZDE.