Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pro množství mimořádných událostí jsme v nedělních ohláškách nepřipomněli pravidelný úklid kostela – třetí úterý v měsíci již zítra. Tedy zveme zvláště mladé k údržbě našeho kostela, kde slavíme a prožíváme (nejen) velikonoční radost.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha