Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V posledních týdnech se objevil zvýšený počet krádeží (dokonaných či nedokonaných) ve farnostech na levém břehu Vltavy, někde dokonce 2x (Zlíchov, Ořech, Stodůlky). Buďme pozornější k pohybu osob kolem kostelů a farních budov a hlasme každou podezřelou situaci. Z dosavadní zkušenosti vyplývá, že zloděj/ji je/jsou velmi neomalený/í a využívá/jí sebemenší příležitosti.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha