Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Marka, evangelisty.

Sobota: památka sv. Zikmunda, mučedníka. V tento den se koná biskupské svěcení 2. plzeňského biskupa mons. Tomáše Holuba. Prosme o dary Ducha Svatého pro nového pastýře a celou diecézi.

Neděle: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu.

Středa 4. května 2016: velikonoční modlitba Taizé od 20.00 v bazilice, připravují vysokoškoláci naší farnosti.

Čtvrtek 5. května 2016: slavnost Nanebevstoupení Páně, začíná Svatodušní novéna.

Pátek 6. května 2016: farní a vikariátní pouť do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Roce milosrdenství ke Svaté bráně. Každá farnost má ve Svatém roce vykonat pouť ke Svaté bráně, vykonáme ji společně s ostatními farnostmi našeho II. pražského vikariátu. Program: od 17.00 příležitost ke svátosti smíření, 18.00 mše svatá, po mši svaté katecheze ke Svatému roku. Podrobnější program je k dispozici na našich informačních místech. V tento den nebude u sv. Markéty večerní mše svatá.

Děkujeme všem dobrovolníkům za uspořádání a průběh Misijní neděle. Za celý den jsme vybrali 140 564Kč. Děkujeme všem dárcům. Výtěžek je věnován na pomoc stacionáři pro děti a sirotky v diecézi Bozoum ve Středoafrické republice prostřednictvím sdružení Siriri, o.p.s. Poděkování také všem, kteří se modlili za příznivé počasí.