Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na modlitební ztišení, zpěv, prosby, díky, chvály… v duchu komunity Taizé. Ve středu 4. května 2016 od 20.00 v bazilice.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha