Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na modlitební ztišení, zpěv, prosby, díky, chvály… v duchu komunity Taizé. Ve středu 4. května 2016 od 20.00 v bazilice.