Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdabsolventsky_koncert-iečně Vás zveme na absolventský varhanní koncert. Na varhany hraje náš farník Pavel Salák.

Koncert se uskuteční 15. dubna od 19.30 hod. v bazilice sv. Markéty.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha