Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

svVojtechObraz Setkání sv. Vojtěcha s knížetem u břevnovské studánky od Petra Brandla je součástí vzácného cyklu oltářních obrazů v bazilice sv. Markéty. Poslední restaurátorský zásah byl proveden v r. 1979, protože obraz je umístěn na severní stěně baziliky, intenzivní sluneční záření působí dlouhodobě negativně na plochu olejomalby. Je třeba přistoupit k jeho restaurování. Díky grantu Odboru památkové péče Magistrátu HMP může dojít k realizaci. Nedílnou součástí je i podíl vlastníka (arciopatství). Abychom toto vzácné dědictví zachovali i pro další generace, prosíme o jakýkoli příspěvek na dárcovský účet: 5151515151/2700 

Děkujeme za podporu.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti