Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

svVojtechObraz Setkání sv. Vojtěcha s knížetem u břevnovské studánky od Petra Brandla je součástí vzácného cyklu oltářních obrazů v bazilice sv. Markéty. Poslední restaurátorský zásah byl proveden v r. 1979, protože obraz je umístěn na severní stěně baziliky, intenzivní sluneční záření působí dlouhodobě negativně na plochu olejomalby. Je třeba přistoupit k jeho restaurování. Díky grantu Odboru památkové péče Magistrátu HMP může dojít k realizaci. Nedílnou součástí je i podíl vlastníka (arciopatství). Abychom toto vzácné dědictví zachovali i pro další generace, prosíme o jakýkoli příspěvek na dárcovský účet: 5151515151/2700 

Děkujeme za podporu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha